95 kodas

Pradinė profesinė kvalifikacija arba kvalifikacijos tobulinimo periodiniai mokymai kroviniams ar keleiviams vežti.(„95 kodas“)

Vairuotojų pradinę profesinę kvalifikaciją  95 kodą privalo įgyti:

  • C1, C1E, C, CE  kategorijų vairuotojai vežantys krovinius ir įgiję teisę vairuoti  po 2009 m.  rugsėjo 10 d.
  • D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojai vežantys keleivius ir įgiję teisę vairuoti   po 2008 m. rugsėjo 10 d.

Kas 5 metus atnaujinti kvalifikaciją specialiuose periodinių mokymų kursuose.

Kursų trukmė 140 val. teorija ir 10 val. praktinis mokymas  t.y. 20 d.d.

Pradinę profesinę kvalifikaciją kroviniams bei keleiviams vežti vairuotojai gali įgyti nuo 21metų.

Vairuotojų profesinės kvalifikacijos periodinį tobulinimo kursą privalo įgyti: C1, C1E, C, CE

kategorijų vairuotojai vežantys krovinius ir įgiję teisę vairuoti iki 2009 m. rugsėjo 10 d.

  • D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojai vežantys keleivius ir įgiję teisę vairuoti  iki 2008 m. rugsėjo 10 d.

Kursų trukmė 35 val. teorija, t.y. 5 d.d.

  Pradinės profesinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo kurso vairuotojai neprivalo įgyti  jei:

  • Transporto priemonės didžiausiais leistinas greitis ne didesnis kaip 45 km/h.
  • Jei krovinius ar keleivius veža nekomerciniais tikslais arba naudojasi asmeniniams tikslams.
  • Jei transporto priemonės skirtos mokyti asmenims vairavimo, gelbėjimo, viešosios tvarkos palaikymo, ar specialiems darbams atlikti.
(265104108) Motorinių transporto priemonių  keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka:
teorinės dalies vertinimas – rugsėjo mėn. 18 d. 9 val.
praktinės dalies vertinimas- rugsėjo mėn. 21 d. 8 val