WARNING Illegal string offset 'name'
in /home/jovitas/domains/jovitas.lt/public_html/ip_cms/frontend/zone.php on line 65

WARNING Illegal string offset 'template'
in /home/jovitas/domains/jovitas.lt/public_html/ip_cms/frontend/zone.php on line 66

WARNING Illegal string offset 'associated_group'
in /home/jovitas/domains/jovitas.lt/public_html/ip_cms/frontend/zone.php on line 67

WARNING Illegal string offset 'associated_module'
in /home/jovitas/domains/jovitas.lt/public_html/ip_cms/frontend/zone.php on line 68

 Jovito Stankevičiaus I.Į. - Top


Jovito Stankevičiaus ĮĮ

DARBO  TVARKOS  TAISYKLĖS

I. STRUKTŪRA  IR  VEIKLOS  FORMOS
1. „A“, „B“, „BE“, „C“, „CE“ , ,,D"  kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojų rengimo įmonė veikia kaip savarankiška mokymo įstaiga.
1.1 „A“, „B“, „BE“, „C“, „CE“, ,,D" kategorijos transporto priemonių vairuotojų rengimo įmonė gali rinktis vakarinę, mišrią ar kitas mokymo formas.

II. UŽDAVINIAI  IR  TIKSLAI
2.. Suteikti besimokantiems būtiną kiekį žinių, reikalingų saugiai vairuoti pasirinktos kategorijos  kelių   transporto priemones.
2.1. Mokymo proceso metu atsižvelgti į kiekvieno besimokančiojo individualumą bei amžiaus ypatumus.
2.2. Skatinti asmens kūrybingumą,  asmens vertės pajautimą
2.3 Ugdyti asmens – vairuotojo atsakomybės jausmą  ne tik eismo dalyviams, bet ir apskritai visiems visuomenės nariams.
2.4. Žmoniškumas ir demokratiškumas, sąlygojantis dėstytojų, vairavimo instruktorių ir besimokančiųjų santykius.

III. KLAUSYTOJAI, JŲ PRIĖMIMO TVARKA.
3. Asmuo, norintis  mokytis, pateikia tokius dokumentus:
3.1. Nustatytos formos medicininės komisijos pažymą, išduotą pagal gyvenamąją vietą.
3.2. Asmens dokumentą.
3.3. Praėjus trims dienoms nuo  užsiėmimų pradžios,  besimokantysis sumoka už mokslą,
pradinį  įnašą, likusią pinigų dalį iki mokslo pabaigos. Sumokėta už mokslą pinigų suma negali būti didinama įmonės iniciatyva kol nebus užbaigtas mokymo kursas.
3.4.Besimokančiajam, neišlaikiusiam pasirinktos kategorijos kelių  transporto priemonių vairuotojų rengimo kvalifikacinių egzaminų, pašalintam iš užsiėmimų įmonės vadovo įsakymu už grubius drausmės pažeidimus, užsiėmimų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties, įmokėti pinigai negrąžinami.
Kai besimokančiajam būtina nutraukti mokymo kursą dėl objektyvių priežasčių, pinigai grąžinami, atskaičius jų dalį už prasimokytą laikotarpį.  Tarpusavio susitarimu  tęsti pradėtą mokslą jis gali vėliau.
3.5. Kiekvienam besimokančiajam, išklausiusiam teorijos kursą ir praktinio vairavimo mokymo  programą, išlaikiusiam kvalifikacinius egzaminus, išduodamas nustatytos formos  kursų baigimo pažymėjimas.

IV. ATSAKOMYBĖ
4. Besimokantieji privalo laikytis vidaus tvarkos taisyklių.
4.1. Užsiėmimų metu vykdyti dėstytojų ir vairavimo instruktorių nurodymus.
4.2. Gerai įsisavinti užsiėmimų metu dėstomą medžiagą
4.3. Apie neatvykimą į užsiėmimus  dėl pateisinamos priežasties, pranešti dėstytojui arba vairavimo instruktoriui.
4.4. Už nuostolius, padarytus transporto priemonių vairuotojų rengimo įmonei -  Jovito Stankevičiaus IĮ - dėl besimokančiojo kaltės, atlygina kaltininkas pagal jam pateiktą sąskaitą.
4.5. Transporto priemonių vairuotojų  rengimo įmonės savininkas  atsako už visą  įmonės veiklą ir jos rezultatus.
4.6. Dėstytojams ir vairavimo instruktoriams, pažeidusiems darbo drausmę, Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.